Maailmankoulu

Maailmankoulun logo

Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutin hanke, joka tarjoaa opettajille ja kasvattajille globaalikasvatuksen kehittämis- ja tukipalveluja:

-       verkkomateriaaleja

-       koulutusta

-       suunnitteluapua

-       maksuttomia materiaaleja opetuskäyttöön

Maailmankoulu kokoaa yhteen globaalikasvatuksen toimijat: kasvattajat, kasvatusalan opiskelijat, oppilaitokset, päiväkodit, tutkijat ja kansalaisjärjestöt. Globaalikasvatus tarkoittaa Maailmankoulussa globaaliin yhteisvastuuseen ja ihmisten yhdenvertaisuuteen pyrkivää kasvatusnäkökulmaa.

Maailmankoulun materiaalipankkiin on koottu yli 80 globaalikasvatusta tekevän järjestön parhaita materiaaleja. Koko materiaalipankin sisältö on pyritty jaottelemaan teemoittain ja oppiaineittain, jotta opettajan olisi niitä mahdollisimman helppoa hyödyntää. Materiaalit sisältävät nettipelejä, aamunavauksia, valmiita pp-esityksiä, musiikkia, videoita yms. Kaikenikäisten oppilaiden opettajien kannattaa tutustua!

Hanke on toteutettu Ulkoasiainministeriön kehityskasvatustuella.

Pääset materiaalipankkiin täältä.