Koulutukset

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa koulutuksia kasvattajille sekä lapsille ja nuorille. Osa koulutuksista on maksuttomia ja niitä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.

Tilaa veso-koulutuspäivä kouluusi! Voit ladata esitteen RKI:n koulutuksista täältä.

Opetushallituksen täydennyskoulutustuella tuotetaan yhdenvertaisuuden osaajaksi -koulutuksia (2015-2016)

Lisätietoja:

info(at)rauhankasvatus.fi
puh. 044 302 2042

Draamatarinan avulla arvoja tutkimaan

Kuvaus:
Rauhankoulussa kehitelty draamatarina vie osallistujat elämykselliselle matkalle jonka kohteena voi olla 1950-luvun Alabama ja rotusortokysymykset tai Gandhin Intia ja väkivallattomat toimintamallit. Samalla tehdään matka omaan arvomaailmaan ja haastetaan omaa ajattelua ja näkemyksiä.

Tavoite:
Astua toisen kenkiin ja eläytyä erilaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, oppia tarinan teemoista (ihmisoikeudet, väkivallattomuus, kansalaisoikeudet, yhdenvertaisuus).

Kenelle:
Koulutus on suunnattu perusasteen ja lukion opettajille sekä muille kasvattajille tai nuorisotoimen työntekijöille. Sopii myös yliopistoille tai työpaikoille ajattelua herättelemään. Koulutukseen mahtuu kerrallaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto: 4 tuntia

Forum-teatterin keinoin yhteiskunnallisia ongelmia tutkimaan

Kuvaus:
Tiedollisen alustuksen jälkeen osallistujat pohtivat oman elämänsä ja yhteiskuntansa epäkohtia ja rakentavat niiden pohjalta pienet esitykset, joita puretaan forum-teatterin keinoin. Kohtausten roolihahmoja päästään haastattelemaan, kokeilemaan eri ratkaisumalleja ja etäännytetysti keskustelemaan esimerkiksi luokan omista ongelmista.

Tavoite:
Tunnistamaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja etsimään niihin monenlaisia väkivallattomia ratkaisumalleja. Rohkeus ja osaaminen toimia konfliktitilanteissa. Kasvattajat oppivat käyttökelpoisen menetelmän jonka avulla voi käsitellä monenlaisia teemoja ja purkaa koulumaailmassa nähtyjä tilanteita.

Kenelle:
Koulutus on suunnattu perusasteen opettajille sekä muille kasvattajille tai nuorisotoimen työntekijöille. Koulutukseen mahtuu kerrallaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto: 4 tuntia

Globaaleja teemoja toiminnallisesti? Toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä rauhan- ja ihmisoikeuskasvatukseen

Kuvaus:
Miten käsitellä globaaleja teemoja kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia, inhimillistä turvallisuutta ja kulttuurien kohtaamista toiminnallisesti? Millaisia menetelmiä kannattaisi hyödyntää? Toiminnallisten menetelmien soveltaminen opetukseen on helpompaa silloin kun on ensin itse päässyt osallistujaksi harjoituksiin.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään toiminnallisia harjoituksia globaalien teemojen käsittelyssä. Lisäksi toiminnallisuus haastaa oppilaita oppimaan vuorovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista.

Kenelle:
Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulujen opettajille sekä muille kasvattajille tai nuorisotoimen työntekijöille.

Koulutukseen mahtuu kerrallaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto: 3 tuntia

Anne Frank ja nykypäivän rasismi

Kuvaus:
Koulutuksessa tutustutaan Anne Frankin tarinaan. Holokaustiin ja nykypäivän rasismin ehkäisemiseen tutustutaan toiminnallisten harjoitusten muodossa. Harjoitukset ovat pääosin Anne Frank Housen kehittelemiä ja niitä on testattu kymmenissä eri maissa. Osallistujat saavat opettajanoppaan, josta eri harjoitukset löytyvät. Koulutus auttaa hyödyntämään toiminnallisia harjoituksia keskustelun herättäjinä ja opetuksen tukena.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on saada materiaalia opetuksen tueksi ja oppia yhdistämään historiallisia aiheita nykypäivän tilanteeseen (ilmiölähtöinen pedagogiikka). Materiaalin avulla voidaan pohtia miten ennakkoluulot ja syrjintä voivat eskaloitua laajamittaiseen väkivaltaan ja miten rasismiin ja syrjintään voidaan puuttua jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Anne Frankin tarina esittelee nuoren tytön tarinan, jossa syrjinnän ja vihan vaarat konkretisoituvat. Työpajan tavoitteena on esitellä myös uhrien auttajia ja poikkeuksellista rohkeutta.

Kenelle:
Koulutus sopii erityisen hyvin yläkoulun ja lukion katsomusaineiden opettajille. Koulutukseen mahtuu kerrallaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto: 3 tuntia

Ihmisoikeuskasvatusta innostavasti?

Kuvaus:
Miten käsitellä ihmisoikeuksia toiminnallisesti ja innostavasti lasten kanssa? Compasito –materiaali on Euroopan neuvoston julkaisema käsikirja 7-13-vuotiaiden ihmisoikeuskasvatukseen. Työpaja sisältää toiminnallisia harjoituksia sekä tietopaketteja teemaan liittyen ja välttää paperinmakuista ”artiklapuhetta”. Työpaja on suunniteltu Unicefin, Ihmisoikeudet.net:in ja MLL:n kanssa yhteistyössä.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään toiminnallisia harjoituksia lapsen- ja yleisten ihmisoikeuksien käsittelyssä. Lisäksi toiminnallisuus haastaa oppilaita oppimaan vuorovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista.

Kenelle:
Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulujen opettajille sekä muille kasvattajille tai nuorisotoimen työntekijöille. Koulutukseen mahtuu kerrallaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto: 4 tuntia