Kansainväinen yhteistyö nuorisoalalla

Kiinnostaako yhdenvertaisuusasiat? Oletko pohtinut kaikkien nuorten tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia? Kuinka saadaan toimintaan mukaan vähemmistöryhmien edustajia? Kuinka toimii vihapuheesta ja rasismista vapaa tila nuorille?

Haluatko osallistua aktiivisesti Rauhankasvatusinstituutin kehittämistyöhön nuorisoalalla? Olemme mukana suunnittelemassa useita yhdenvertaisuutta ja tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia edistäviä projekteja Euroopan tasolla. Kansainvälisten projektien puitteissa tarjoamme nuorisoalan ja yhdenvertaisuusnäkökulmia pohtineille ammattilaisille mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää omaa, oman organisaation ja nuorisotyön osaamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti sekä mahdollisuuden osallistua hyvien käytäntöjen jakoon nuorisoalalla sekä uuden materiaalin tuottamiseen nuorisoalan käytäntöjen kehittämisen puitteissa.

Kansainväliset kumppanimme ovat tällä hetkellä mm. Skotlannista, Irlannista, Ranskasta, Sloveniasta, Ruotsista, Portugalista, Saksasta, Serbiasta, Hollannista, Armeniasta, jne.
UUTISIA kv-yhteistyöstä:

- Järjestämme elokuussa Youth workers Pedal for Peace koulutuksen, joka kokoaa yhteen n. 50 rauhantyötä tekevää nuorten parissa toimijaa Euroopasta, Kaukasuksen maista sekä Lähi-Idästä.

- Vuosina 2017-2019 RKI koordinoi offline vihapuheen vastaista Eurooppalaista hanketta, joka kouluttaa asiantuntijakouluttajia vihapuheen vastaisesta nuorisotyöstä.

- Vuosina 2017-2019 RKI koordinoi suomalaisille nuorisoalan toimijoille useita opintovierailuja More Inclusive Erasmus+ -projektin puitteissa, jossa tutustutaan mm. vammaisnuorisotyön kansainvälistymismahdollisuuksiin Portugalissa, uskontojen väliseen vuoropuheluun nuorisotyössä Skotlannissa, ihmisoikeustyöhön ja erityisesti LGBTIQ+ nuorisotyöhön Sloveniassa, kansainvälisiin mahdollisuuksiin sosiaalisessa vahvistamisessa Romaniassa, jne.

-Touko-kesäkuun vaihteessa RKI saa vieraakseen Anan Serbiasta. Ana on koulu- sekä järjestömaailman asiantuntija ja tulee Suomeen tutustumaan omaa työtä vastaavaan työhön. Anaa voi lainata päiväksi myös muihin suomalaisiin nuorisoalan järjestöihin