Training of Trainers – vihapuheen vastainen nuorisotyö

Nuorisotyö vihapuhetta vastaan 

RKI koordinoi vuosien 2017-2019 aikana ”Hate Speech disarmament – equipping youth workers to manage and transform hate speech”-projektia irlantilaisten, skotlantilaisten, portugalilaisten sekä slovenialaisten kumppanien kanssa. Kansainvälinen projekti kerää onnistuneiksi todettuja käytäntöjä vihapuheen vastaiseen nuorisotyöhön sekä kehitettää uusia tapoja työskennellä nuorten kanssa luoden nuorten tiloista entistä yhdenvertaisempia ja turvallisempia kaikille nuorille. Projekti keskittyy tarkastelemaan ja etsimään keinoja puuttua nuorten tuottamaan vihapuheeseen arjen ja nuorisotyön eri tilanteissa. Keskeisessä asemassa puuttumisen keinojen ja menetelmien tuottamisessa ovat syrjinnän vaarassa ja vihapuhetta kohtaaviin vähemistöihin kuuluvat nuorisotyön ammattilaiset ja nuoret jotka kohtaavat vihapuhetta arjessaan.

Training of Trainers (ToT) 

Osana projektia jokaisesta osallistujamaasta koulutetaan viisi nuorten parissa toimivaa nuorisotyöntekijää ja/tai nuorten parissa toimivaa kouluttajaa kouluttamaan nuorisotyöntekijöitä vihapuheen vastaisesta yhdenvertaisesta nuorisotyöstä. Kouluttajienkoulutus kestää vuoden ja sen tavoitteena on tuoda vahvemmin eri vähemmistöjen edustajien näkökulmat ja osaaminen osaksi olemassa olevia kouluttajarinkejä.

Tavoitteena on uusi kouluttajaverkosto, jossa ei vain kouluteta yhdenvertaisuudesta, moniarvoisuudesta ja vihapuheen vastaisista menetelmistä, vaan jossa moninaisuus ja laaja-alainen asiantuntemus myös eri kulttuuri-, sukupuoli-, uskonto- jne väestönryhmistä olisi vahvasti mukana verkostossa toimivien asiaintuntijoiden kautta.

Kouluttajakoulutukseen ja kouluttaringin ydinryhmään valitaan kansallisesti viisi nuorta (mielellään alle 35 -vuotiasta), jotka haluavat tulevaisuudessa toimia aktiivisesti kouluttajina. Koulutukseen valituilla tulee olla kokemusta suoraan nuorten parissa työskentelystä sekä heidän tulee olla sitoutuneita kouluttajana työskentelyyn koko vuoden kestävän koulutusprosessin ajan sekä kiinnostus työllistyä kouluttajana kansallisissa ja kansainvälisissä nuorisotyön ja non-formaalin oppimisen koulutuksissa tulevaisuudessa. Koulutusprosessi on kansainvälinen ja se sisältää kolme kansainvälistä koulutusta sekä kansallisia koulutuksia ja yksilöllisen mentorointiprosssin koko koulutuksen ajan. Kouluttajina toimivat kokeneet nuorisotyön ja yhdenvertaisuuden kouluttajat, joilla kaikilla on yli 10 vuoden kokemus kansainvälisistä kouluttajatehtävistä eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen kansainvälinen koulutus järjestetään Ljulbjanassa 24.9.-30.9.2017. Toinen järjestetään Portugalissa 5-9.12.2017, ja kolmas myöhemmin sovittavana ajankohtana vuonna 2018.

Osallistujilla tulee olla riittävä kielitaito osallistua englanniksi järjestettäviin koulutusosuuksiin ja heidän tulee jakaa RKI:n arvot yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksien jakamattomuudesta.

Kansainvälisten koulutuksien matkakulut, majoitus ja täysihoito katetaan Erasmus+ tuella ja koulutukset järjestetään tiloissa, jotka ovat esteettömiä. Lisäksi koulutusprosessiin kuuluvien kansallisiin toimintoihin osallistumisesta syntyvät kulut katetaan kokonaisuudessaan.

Alla olevassa Call for participants -liitteessä lisätietoa koulutuksen tavoitteista, sisällöstä sekä kenelle se on ensisijaisesti suunnattu. Haku koulutukseen on auki 26.6. saakka.

Liite: Call for Participants

Hakulomake suomalaisosallistujille: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBX724WC82g9F0V0dTwhbRbYOMPiTCSlkGaZToCkapk_aDnw/viewform?usp=sf_link

 

Lisätietojahankkeesta ja koulutuksesta voi kysyä osoitteesta info@rauhankasvatus.fi