Rauhankasvatuksen hankeklinikka tiistaisin klo 14-17

Rauhankasvatusinstituutti avaa toimistonsa ovet muille rauhaa edistäville nuorisoalan toimijoille 7.3.2017 alkaen joka tiistai klo 14-17. Hankeklinikassa on aina paikalla asiantuntevaa henkilökuntaa, joka auttaa nuorten parissa toimivia heidän omissa hankkeissaan. Hankeklinikkaan tulee ilmoittautua etukäteen.

Hankeklinikan tavoitteena on avustaa paikallisia järjestöjä ja muita nuorisoalan toimijoita hankehakemusten eteenpäin viemisessä, oikeiden rahoituskanavien löytämisessä sekä verkostoitumisessa paikallisesti sekä kansainvälisesti.

RKI:n toimisto sijaitsee Kalliossa osoitteessa Toinen Linja 17. Paikalle voi tulla pelkän projekti-ideoiden tai vaihtoehtoisesti keskeneräisen hankehakemusten kanssa. Tavoitteena on yhdessä edistää ideoita konkreettisiksi hankehakemuksiksi. Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa nuorisoalan ja rahoituskanavat tuntevaa henkilökuntaa avuksi sekä alan opiskelijoita järjestömentoreiksi.

Yhdessä voimme työskennellä yhdenvertaisemman ja tasapuolisemman pääkaupunkiseudun ja Suomen puolesta.

Kysy lisää:
Heidi Jyrkkä, heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi
Suunnittelija, nuorisotyö ja kansainvälinen yhteistyö

____________

Rauhankasvatuksen hankeklinikka nuorten parissa toimiville
Rauhankasvatusinstituutin tiloissa

JOKA TIISTAI TOINEN LINJA 17