”Osallistavampi Erasmus+” koulutuksia Romaniassa ja Skotlannissa syksyllä 2017

RKI koordinoi suomalaisosallistujia eri puolilla Eurooppaa tapahtuviin koulutuksiin kansainvälisen ”More Inclusive Erasmus+” hankkeen kautta.  Hankkeen tavoitteena on jakaa käytäntöjä yhdenvertaisemmasta nuorisotyöstä sekä kannustaa Eramus+ ohjelman käyttämiseen nuorisotyössä eri nuorisoryhmien kanssa. 

Hanke tarjoaa yksittäisiä koulutuksia eri puolilla Eurooppaa. Jokaiseen koulutukseen osallistuu nuorisotyöntekijöitä Suomesta, Romaniasta, Skotlannista, Portugalista sekä Sloveniasta. Osallistujat edustavat eri järjestöjä ja kaikkia yhdistää ammattitaito työskennellä eri syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tai eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten parissa. Yksittäisiin koulutuksiin voi hakea kuka tahansa nuorten parissa toimiva, joka kokee koulutuksesta olevan hyötyä omassa ammatissaan. Koulutuksia tukee Erasmus+ ohjelma ja ne ovat osallistujille täysin maksuttomia, myös matkakulut kohdemaahan korvataan hanketuella.

 

TULEVAT KOULUTUKSET:

 

Romanian koulutus syyskuussa 2017 

Hankkeen ensimmäinen koulutus järjestetään Romaniassa ja se keskittyy sosiaaliseen vahvistamiseen. Koulutuksen aikana tutustutaan paikallisten järjestöjen nuorisotyöhön Romanian syrjäseudulla. Koulutuksen aiheina ovat syrjäseutujen paikallisyhteisön kehittäminen sekä Erasmus+ ohjelman mahdollisuudet kaikkia osallistavaan nuorisotyöhön.

Koulutus kestää matkustuspäivineen yhteensä kuusi päivää. Tarkempi ajankohta ja ohjelma Romanian koulutuksesta varmistuu kevään aikana.

 

Skotlannin koulutus syksyllä 2017

Skotlannissa tutustutaan viikon kestävässä koulutuksessa nuorisotyön uskontojen väliseen vuoropuheluun. Ohjelma toteutetaan Glasgowssa ja se koostuu vierailuista eri paikallisten ja kansallisten järjestöjen toimintaan. Aiheina ovat uskonnollinen monimuotoisuus nuorisotyössä sekä syrjinnän vastainen nuorisotyö. Osana ohjelmaa osallistutaan myös Interfaith dialogue tapahtumiin osana Skotlannin uskontojen välisen vuoropuhelun viikkoa.

Ohjelma kestää viikon ja sen tarkempi ajankohta selviää kesän aikana.

 

Vuoden 2018 koulutukset

Kevään ja kesän 2018 aikana järjestetään koulutuksia myös Portugalissa, Sloveniassa ja Suomessa. Portugalin koulutus käsittelee vammaisnuorisotyötä, Slovenian koulutus tapahtuu Pride 2018 -tapahtuman aikaan ja keskittyy yhdenvertaisuuteen nuorisotyössä erityisesti seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta sekä Suomessa tapahtuva koulutus käsittelee tyttötyötä ja naisten oikeuksia.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Lisätietoja koulutuksista, sekä erityisesti osallistumismahdollisuuksista Romanian ja Skotlannin koulutukseen, antaa RKI:n nuorisotyön ja kansainvälisen yhteistyön suunnittelija Heidi Jyrkkä, heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi.