Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen. RKI edistää lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta ja väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi. Tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta opettajille ja järjestämme kasvatusalan ammattilaisille seminaareja ja koulutustilaisuuksia liittyen rauhankasvatuksen eri näkökulmiin ja teemoihin. Teemme läheistä yhteistyötä kasvatusalan järjestöjen, opettajakoulutuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Yksi laajimmista RKI:n toimintamuodoista on jo kymmenen vuotta toiminut Maailmankoulu, jonka lähtökohtana on toimia linkkinä ja asiantuntijatukena koulujen ja järjestöjen yhteistyössä. Se tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa järjestöjen toimijoita ja opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa. Maailmankoulun toimipisteet ovat Turussa, Oulussa, Helsingissä, Kokkolassa ja Tampereella.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa kouluille ja nuorisotoimille suoraan nuorille suunnattuja työpajoja ja toimintamalleja kuten rauhankoulu, Anne Frank –näyttely ja rauhanfudis. Löydät näistä lisätietoja sivuiltamme.

Tarjoamme koulutuksia myös nuorisotyöntekijöille ja kansalaisjärjestötoimijoille.