Historia

1980-LUKU

Rauhankasvatusinstituutti ry sai alkunsa vuonna 1981 nimellä Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry. RKI:n varhaisia vaikuttajia olivat hallituksen puheenjohtajina toimineet ministeri Tarja Halonen, ja Unescon rauhankasvatuspalkinnon ensimmäinen saaja Helena Kekkonen. Heti toiminnan alkuvuosina RKI:n julkaisi rauhankasvatusta käsitteleviä kirjoituksia, koulutti aikuiskasvattajia, sekä hoiti Namibiassa ja Etelä-Afrikassa kehitysyhteistyöprojekteja.

Vuonna 1985 Suomen uuteen peruskoululakiin kirjattiin suositus rauhankasvatuksen sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan. Opettajat kiinnostuivat aiheesta ja kääntyivät virallisten opetusohjeiden puuttuessa RKI:n puoleen. Kysyntään pyrittiin vastaamaan jakamalla tietoa kouluille, pitämällä luentoja ja järjestämällä kasvattajille vierailuja Instituuttiin.

YK julisti vuoden 1986 kansainväliseksi rauhanvuodeksi, ja RKI:lle sateli luennointipyyntöjä. Pääsihteeri Helena Kekkonen matkusteli ahkerasti luennoimassa Suomessa ja ulkomailla. Materiaalia käännettiin monille kielille. Rauhankasvatusinstituutti ry:n asema rauhankasvatuksen asiantuntijajärjestönä alkoi vakiintua.

1990-LUKU

1990-luvulla globalisaation myötä eriarvoisuuden teema painottui yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja rauhankasvatuksen merkitys korostui. Samalla rauhantyö sai uusia ulottuvuuksia. Oli otettava huomioon esimerkiksi ympäristöongelmien vaikutus pakolaisuuteen ja sen aiheuttamiin konflikteihin, naisten oikeudet ja sukupuoliterveys kehitysmaissa. Instituutti järjesti aiheesta seminaareja ja luentoja, ja tuotti materiaalia kasvattajille.

Samaan aikaan lama ja valtionavun leikkaukset heikensivät kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Säästöjen vuoksi RKI toimi ajoittain pelkästään vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. 1990-luvun loppupuolella RKI onnistui toteuttamaan laajan suvaitsevaisuusaiheisen kasvatusohjelman ja kokoamaan kattavan asiantuntija- ja kouluttajaverkoston. Taloudellisten ongelmien vuoksi kansalaisjärjestöt yhdistivät voimansa prosenttiliikkeessä, jonka puitteissa pantiin alkuun yhteisiä kehitysyhteistyöhankkeita.

2000-LUKU

2000-lukua on leimannut USA:n terrori-iskujen jälkimainingit. Rauhankasvatuksen merkitys on entisestään korostunut, ja kiinnostus rauhanliikkeitä kohtaan on kasvanut. Lisäksi kasvattajien tietotaidon tarve on entisestään lisääntynyt, sillä kun vuonna 2006 uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tulivat voimaan Suomessa, niiden opettajia sitovaan arvopohjaan kirjattiin ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Jotta kasvattajat pystyisivät soveltamaan näitä tavoitteita käytännön opetuksessa, he tarvitsevat lisää tietoa ja uusia opetusmenetelmiä. RKI on vastannut haasteisiin muun muassa tuottamalla ihmisoikeus- ja rauhankasvatuksen käsikirjan ABC – ensiaskeleita rauhankasvatukseen, joka soveltuu käytettäväksi perusopetuksessa sekä nuoriso- ja järjestötyössä. Lisäksi RKI ylläpitää Rauhankoulua yhdessä Rauhanliiton kanssa. Rauhankoulu on työpajamuotoinen opetushanke, jossa oppilaat oppivat osallistavien draamamenetelmien avulla ihmisoikeuksista, pakolaisuudesta ja rauhantyöstä. Vuoteen 2008 saakka Instituutti ylläpiti kahta kehitysyhteistyöhanketta Somaliassa ja yhtä Nigeriassa.

2010-LUKU

2010-luvulla yhdeksi keskeiseksi toiminnoksi on vakiintunut Maailmankoulu-hanke, joka toimii siltana globaalikasvatusta tekevien järjestöjen ja koulujen välillä. Maailmankoulun toiminta on lähtöisin Oulusta ja Kasvattajat Rauhan Puolesta -järjestöltä, mutta RKI on hallinnoinut toimintaa vuodesta 2010 alkaen. Maailmankoulu tekee yhteistyötä kuntien kanssa ja palvelu on laajentunut lukuisille paikkakunnille. Koko valtakunnan kasvattajia palvelee laaja materiaalipankki, johon on eri otsikoiden alle kerätty yli 60 eri organisaation globaalikasvatusmateriaalia. RKI on tuottanut oppimateriaaleja, työpajoja ja täydennyskoulutusta (esimerkiksi yhdenvertaisuuskoulutuksia Opetushallituksen tuella). RKI on ollut mukana kommentoimassa opetussuunnitelmia ja antanut pyynnöstä lausuntoja oppikirjan tekijöille. Uudet opetussuunnitelmat (POPS 2014) sisältävät laajasti rauhankasvatuksen teemoja ja RKI:n peräänkuuluttamaa toiminnallista, monialaista ja osallistujalähtöistä oppimista.

2010-luvulla puheenjohtajina ovat olleet Aarni Tuominen ja Antti Rajala. RKI:n puheenjohtajina ovat vuosien saatossa toimineet Göran von Bornsdorff, Helena Kekkonen, Tarja Halonen, Vappu Taipale, Satu Hassi, Reijo E. Heinonen sekä Thomas Wallgren.