Haemme kahta korkeakouluharjoittelijaa Maailmankoulu -toiminnan kehittämiseen

Kirjoittanut: RKI RKI Ei kommentteja

 

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA: Korkeakouluharjoittelijoita Maailmankoulu -toiminnan kehittämiseen

HAKUAIKAA JATKETTU 2.6. saakka

Maailmankoulun tavoitteena on tukea opettajia yhdenvertaisuuden edistämisessä ja globaalikasvatuksessa tuottaen menetelmiä, valtakunnallisia verkko-, koulutus-, ja neuvontapalveluita sekä alueellisia toimintoja. Alueellista toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueiden opetustoimien kanssa.  Vuonna 2017 yhteistyö aloitetaan Joensuun kaupungin kanssa ja jo vakiintunut yhteistyö jatkuu Oulussa, Turussa, Kokkolassa ja Tampereen seudulla. Maailmankoulun matkalaukkuyhteistyötä on lisäksi Satakunnassa ja Helsingissä. Vuonna 2017 maailmankoulu.fi – sivusto päivitetään kokonaisvaltaisesti ja sinne luodaan uusina kokonaisuuksina esimerkiksi  “17 maalia” osio, jonka tavoitteena on viedä Agenda 2030 tavoitteet koulujen arkeen sekä kootaan opettajille uusi menetelmä- ja tietokokonaisuus toiminnallisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnan tueksi. Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutin (RKI) kouluille suunnattua toimintaa.

1. Etsimme korkeakouluopiskelijaa arvioimaan ja kehittämään www.maailmankoulu.fi – sivuston sisältöä kriittisen globaalikasvatuksen näkökulmasta ja kartoittamaan suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden tuottamaa opettajille suunnattua materiaalia ja menetelmiä liittyen agenda 2030 kehitystavoitteisiin.

2. Etsimme korkeakouluopiskelijaa arvioimaan ja kehittämään www.maailmankoulu.fi – sivuston sisältöä yhdenvertaisuustyön näkökulmasta ja kartoittamaan suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden tuottamaa opettajille suunnattua materiaalia ja menetelmiä liittyen yhdenvertaisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ja kehittämään yhdessä opettajille ja varhaiskasvattajille suunnattua menetelmäpankkia osallistavan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan.

Molempien harjoittelujen tehtävissä on etua yhdenvertaisuuteen liittyvästä tiedollisesta osaamisesta, kokemuksesta kouluissa tehtävästä globaalikasvatuksesta, rohkeasta työotteesta, pedagogisesta osaamisesta, hyvistä tiedonhaku ja yhteistyötaidoista sekä taidosta hallita laajoja kokonaisuuksia.

Tarjoamme innostavan työyhteisön, laaja-alaisen mahdollisuuden perehtyä järjestöjen tekemään yhdenvertaisuustyöhön ja globaalikasvatukseen, sekä mahdollisuuden oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen yhdenvertaisuustyön ja globaalikasvatuksen näköalapaikalla.  Harjoittelijan työpiste sijaitsee RKI:n toimistolla Toisella linjalla Kalliossa Helsingissä. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös muualla kuin Helsingissä ja silloin käytännöistä sovitaan tehtävään valitun opiskelijan kanssa tarkemmin. Harjoittelu alkaa mahdollisimman pian, ja kestää 2-3 kuukautta. Palkka harjoittelusta on 1200 €/ kk. Hakijalla toivotaan olevan 1-2 kuukauden harjoittelutuki.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: riikka.jalonen@rauhankasvatus.fi. Otsikoi viestisi sen mukaan kummasta tehtävä kokonaisuudesta olet ensisijaisesti kiinnostunut:  Maailmankoulun 2030 harjoittelija + nimesi tai maailmankoulun yv. harjoittelija + nimesi.

Hakemuksiin ei toivota ansioluettelon lisäksi muita liitteitä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Riikka Jalonen, sähköposti yllä