Ammattioppilaitoksille

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa ammatillisiin oppilaitoksiin draamaprosessia, jossa osallistujat tulevat tietoisiksi omista arvoistaan, asenteistaan ja ennakkoluuloistaan. Draamaprosessin toteuttavat Rauhankasvatusinstituutin moniammatillinen ryhmä Dramauttajat. Tavoitteena on tuoda ammattioppilaitosten, ja erityisesti hoitoalan opiskelijoiden opintoihin mahdollisuus syventyä monikulttuurisuuden ja rasisminvastaisuuden teemoihin. Toisena tavoitteena on kerätä tietoa yhdenvertaisuudesta ja sen esteistä oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi.

Soveltavan draaman kautta päästään tutkimaan omia asenteita ja ennakkoluuloja, ja tullaan aiempaa paremmin tietoisiksi jokaiseen ihmiseen sisältyvästä ja itseä ympäröivästä moninaisuudesta. Draaman kautta opitaan myös myötätuntoa ja toisen asemaan eläytymistä.

Syksyn aikana Dramauttajat ovat työskennelleet Järvenpäässä lähihoitajaopiskelijaryhmän kanssa. Koulutus sai osallistujilta ja opettajilta paljon positiivista palautetta.